CO2-prestatieladder

Het management van Eiffage Benelux en Reynders vinden het vanuit hun rol als maatschappelijk, verantwoorde bouwonderneming belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Via de CO2-prestatieladder brengen we ons energieverbruik en onze CO2-emissie in kaart en nemen we diverse initiatieven om onze uitstoot te verminderen.

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website (https://www.skao.nl).
De CO2-prestatieladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen, met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.