Header Foto

Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

Veiligheid

Reynders streeft ook naar een vlekkeloze reputatie op het vlak van veiligheid. Zo verkreeg het bedrijf in 2003 het VCA** certificaat. Hierbij beoogt men dat zowel eigen medewerkers als derden hun activiteiten in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Veiligheid vormt trouwens een belangrijk criterium bij de keuze van de onderaannemers. Er worden ook verschillende veiligheidsinitiatieven ondernomen. Elke week zijn er op de werven veiligheidskwartiertjes en elke maand zijn er werfrondgangen, toolbox meetings en veiligheidsrondgangen met de directie en de preventie-adviseur. Voor iedereen in het bedrijf geldt veiligheid, gezondheid en milieu als een absolute prioriteit die integraal samengaat met factoren zoals rendement, efficiëntie en kwaliteit.

Kwaliteit

Reynders draagt kwaliteit, veiligheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel! Als aannemer van bouwwerken en burgerlijke bouwkunde heeft Reynders al sinds 1981 een erkenning in Klasse 8. Kwaliteit is bij Reynders een vorm van gedrevenheid en een ingesteldheid van het ganse bedrijf. Dit wordt bekrachtigd door het in 2009 behaalde ISO 9001-certificaat.

Milieu

Op het vlak van milieubewustzijn worden op permanente basis de nodige maatregelen getroffen en dit zowel op de werven als in het atelier. Het in 2009 behaalde ISO 14001-certificaat is hiervan het beste bewijs.