Header Foto

Kerncijfers van Reynders

In 000 EUR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
omzet 30118 23405 20120 14651 25922 17608
netto-resultaat 1284 303 216 -549 243 -240
cash-flow 1542 524 412 -77 460 27
werknemers 131 123 114 108 102 102
investeringen 464 172 171 738 293 203