Header Foto

Erkenningen van Reynders

Sinds 1981 heeft Reynders als algemene aannemer van bouwwerken en burgerlijke bouwkunde de hoogste erkenning van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, nl. klasse 8. Hieronder volgt een overzicht van de erkenningen van Reynders.

Klasse 8 Categorie D Algemene aannemingen van bouwwerken
  Ondercategorie D1 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
  Ondercategorie D5 Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen
Klasse 7 Ondercategorie D4 Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd
Klasse 5 Ondercategorie D17 Centrale verwarming, thermische installaties
  Categorie E Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
  Categorie G Algemene aannemingen van grondwerken
  Ondercategorie P1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie
Klasse 4 Ondercategorie D18 Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
  Ondercategorie D20 Metalen schrijnwerk
  Categorie F Algemene aannemingen van metaalconstructies
  Ondercategorie F2 Bouw van metalen draagstructuren
Klasse 3 Ondercategorie D16 Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen
  Ondercategorie P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties
  Ondercategorie P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
  Ondercategorie S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
Klasse 1 Categorie C Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
  Ondercategorie C1 Gewone rioleringswerken
  Ondercategorie C5 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
  Ondercategorie D8 Dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken
  Ondercategorie D24 Restauratie van monumenten